Προϊόντα

Κοντάρι αλουμινίου
March 28, 2016
Κοντάρι σφουγγαρίστρας
March 28, 2016
Show all

Κοντάρι πλαστικοποιημένο


Clear
SKU: 12116.12117,12112,12113,12124. Category: .
Description
  • Κοντάρι πλαστικοποιημένο με χονδρό πάσο – Μέγεθος: 1,25 m. –  Κωδικός: 12116
  • Κοντάρι πλαστικοποιημένο με λεπτό πάσο – Μέγεθος: 1,25 m. –  Κωδικός: 12117
  • Κοντάρι αλουμινίου με χονδρό πάσο – Μέγεθος: 1,25 m. –  Κωδικός: 12112
  • Κοντάρι αλουμινίου με λεπτό πάσο – Μέγεθος: 1,25 m. –  Κωδικός: 12113
  • Κοντάρι ξύλινο με χονδρό πάσο – Μέγεθος: 1,25 m. –  Κωδικός: 12124